Αντιμετώπιση της μακροχρόνιας αποχής από την εργασία λόγω ασθενείας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002839/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Loucas Fourlas (PPE)

Θέμα:         Αντιμετώπιση της μακροχρόνιας αποχής από την εργασία λόγω ασθενείας

Η μακρά περίοδος απουσίας από την εργασία των ανθρώπων με χρόνιες ασθένειες, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και τη σωματική υγεία τους, καθώς και υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Η ομαλή επανένταξη στην εργασία, συντηρεί την επαφή του εργαζόμενου με τον χώρο εργασίας και μπορεί ακόμη και να συμβάλει στην ανάρρωσή τους, μειώνοντας τον κίνδυνο μακροπρόθεσμης αναπηρίας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θα μεριμνήσει ώστε να εντοπιστούν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής σχετικά με την επιστροφή στην εργασία των ατόμων που έχουν προσβληθεί από ασθένειες που απαιτούν μακροχρόνια απουσία από την εργασία;

Θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε οι πρακτικές αυτές να εφαρμοστούν στα κράτη μέλη;

EL

E-002839/2019

Απάντηση της κ. Thyssen

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(14.11.2019)

Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020[1] καθορίζει κύριους στρατηγικούς στόχους και μια σειρά ενεργειών για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, που περιλαμβάνουν την προαγωγή της επιστροφής στην εργασία έπειτα από μακρά απουσία λόγω ασθενείας.

Είναι σημαντικό να υπάρχει μια επαρκής πολιτική επιστροφής στην εργασία, ώστε οι χώροι εργασίας να παραμείνουν βιώσιμοι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ασχολήθηκε διεξοδικά με αυτό το θέμα και δημοσίευσε έγγραφα σχετικά με την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία[2], συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στην εργασία μετά τον καρκίνο[3], καθώς και σχετικά με τα εργαλεία και τις ορθές πρακτικές από όλη την Ευρώπη[4]· δημοσίευσε, επίσης, καθοδήγηση[5] για τους εργοδότες, προκειμένου να τους βοηθήσει στην εφαρμογή των ορθών πρακτικών δράσης.

Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις εθνικές στρατηγικές τους υπό το πρίσμα του προαναφερθέντος στρατηγικού πλαισίου, σε στενή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων.

Επιπλέον, η Επιτροπή συγκρότησε τη συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών[6], καθώς και διαδικτυακή πύλη βέλτιστων πρακτικών[7], η οποία περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές για την προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας. Η Επιτροπή παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη, προκειμένου να εφαρμόσουν τις πρακτικές που αποτελούν προτεραιότητα για την εν λόγω συντονιστική ομάδα.

[1] Βρυξέλλες, COM/2014/0332 final: Ανακοίνωση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020

[2] Ανασκόπηση της έρευνας σχετικά με την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία, EU OSHA 2016. https://osha.europa.eu/el/publications/research-review-rehabilitation-and-return-work/view

[3] Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά από καρκίνο:

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, EU OSHA 2017. https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view

[4] Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο — εργαλεία και πρακτικές, EU OSHA 2018.https://osha.europa.eu/el/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-instruments-and-practices/view· Case studies on rehabilitation and return to work programmes (Περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τα προγράμματα αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία). https://osha.europa.eu/el/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project/case-studies-on-rehabilitation-return-to-work-programmes

[5] Συμβουλές προς τους εργοδότες σχετικά με την επιστροφή στην εργασία των εργαζομένων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, EU-OSHA 2018.https://osha.europa.eu/el/publications/advice-employers-return-work-workers-cancer/view

[6] https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_el

[7] https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/index.cfm

You May Also Like

Τουρκικές προκλήσεις στον Έβρο

Άγχος και στρες κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας

Μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας – Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα

Άφιξη τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στο Λευκόνοικο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *