Ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000777/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ

Ανησυχίες αλλά και ερωτηματικά σχετικά με μελλοντικές επιπτώσεις αλλά και ως προς τις συνέπειες στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου προκαλεί το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επιβραδύνει την παράδοση φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Αυτό αναφέρει ανάλυση της ICIS, υπηρεσίας για πληροφορίες αγοράς σχετικά με τα πετροχημικά, την ενέργεια και τα λιπάσματα.

Είναι γεγονός ότι η Ρωσία αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα που συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς της εταίρους. Πετρελαϊκές προμήθειες και παροχές φυσικού αερίου αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών της χώρας προς την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενεργειακών πρώτων υλών στον κόσμο. Η εξάρτηση από ξένους εταίρους προκαλεί ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία της, ενώ από την άλλη το κόστος της ενέργειας ακολουθεί ανοδική πορεία κάθε χρόνο.

Είναι φανερό ότι τα κράτη μέλη δεν θα κατορθώσουν να απαλλαγούν από τη συνεχώς αυξανόμενη ενεργειακή εξάρτηση εφόσον δεν εφαρμοστεί δυναμική ενεργειακή πολιτική.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Κατά πόσο θεωρεί σοβαρό το εν λόγω θέμα;
  2. Έχει καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης του φαινομένου και τι προϋποθέτει αυτό;

Απάντηση της κ. Simson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(2.5.2022)

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κατέστησε σαφές ότι η ενεργειακή ασφάλεια καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα. Επί του παρόντος, οι εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ από τη Ρωσία βρίσκονται σε προ της εισβολής επίπεδα, αλλά η ΕΕ πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση για πιθανές διαταραχές. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, διενήργησε στις αρχές του 2022 ενισχυμένη ανάλυση ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων για να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι σεναρίων ρωσικής διαταραχής.

Η Επιτροπή έχει επίσης εντοπίσει κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού για την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας[1], συμπεριλαμβανομένων των εξαρτήσεων από τη Ρωσία. Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων στις αλυσίδες εφοδιασμού, όπως η παρακολούθηση των στρατηγικών εξαρτήσεων, η μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες μέσω της βιώσιμης χρήσης των πόρων, η καινοτομία και η συμμετοχή σε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή προσπαθεί να ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως την κυβερνοασφάλεια και την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, καθώς και να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση μέσω της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωση REPowerEU[2], στις 8 Μαρτίου 2022, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια μέσω της διαφοροποίησης του εφοδιασμού βραχυπρόθεσμα και της τόνωσης της πράσινης ενέργειας. Ακολούθως, στις 23 Μαρτίου 2022, υποβλήθηκε πρόταση για την αποθήκευση φυσικού αερίου[3], η οποία, εάν εγκριθεί όπως προτείνεται, θα απαιτήσει από τα κράτη μέλη να επιτύχουν επίπεδο πλήρωσης 80 % την 1η Νοεμβρίου 2022, φθάνοντας το 90 % για τα επόμενα έτη, ώστε να βελτιωθεί η άμεση ετοιμότητα[4].

[1] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b80d77b6-2a3b-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PD

[2] Κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη ενέργεια (europa.eu) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1511

[3] Πρόταση κανονισμού για την αποθήκευση φυσικού αερίου (europa.eu)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1649254861786&uri=CELEX%3A52022PC0135

[4] Η πρόταση εξαιρεί το 2022, κατά το οποίο απαιτείται ποσοστό πλήρωσης 80 %, λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων του 2022.

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *