Εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000774/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Εργατικά ατυχήματα στην ΕΕ

Περισσότερα από 3.000 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σημειώθηκαν στην ΕΕ τη δεκαετία που μας πέρασε. Το σύνολο των ατυχημάτων ανήλθε στα 2,5 εκατομμύρια.

Οι διαφορές στους αριθμούς ανάμεσα στα κράτη μέλη είναι εμφανείς. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο με 6,42 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους, και ακολουθούν η Ρουμανία (5,27), η Λετονία (4,69), η Κύπρος (4,51) και η Αυστρία (4,31). Αντίθετα, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό με 0,87 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους. Ακολουθούν η Γερμανία (1,00), η Φινλανδία (1,28), η Σουηδία (1,66) και η Ελλάδα (1,69).

Είναι κατανοητό ότι οι αριθμοί αλλάζουν ανά έτος, όμως δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος στη ραγδαία μείωσή τους. Τα νούμερα της Eurostat δείχνουν 2,87 θανατηφόρα ατυχήματα ανά 100.000 εργαζόμενους το 2010 και 2,21 το 2018. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης.

Ερωτάται η Επιτροπή γιατί οι επιθεωρήσεις ασφαλείας μειώθηκαν κατά ένα πέμπτο από το 2010 μέχρι σήμερα. Οι επιθεωρήσεις έγιναν πιο σπάνιες σε τουλάχιστον δεκαέξι χώρες. Επιπλέον, ερωτάται εάν προβληματίζεται με την απώλεια περισσότερων από 1.000 επιθεωρητών εργασίας και τι σκοπεύει να κάνει για αυτό.

Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(20.4.2022)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027[1] προωθεί την προσέγγιση του «Οράματος μηδενικών απωλειών» όσον αφορά τους θανάτους που συνδέονται με την εργασία, η οποία απαιτεί, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό, υποστηρίζει την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μείωση των θανάτων που συνδέονται με την εργασία σε επίπεδο εταιρείας, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη στήριξη της εξειδικευμένης κατάρτισης των επιθεωρήσεων εργασίας.

Είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία της ΕΕ που αφορά την υγεία και την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και να επιβάλλεται σε εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου συμβάλει στη βελτίωση της επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, π.χ. στο έργο των επιθεωρητών εργασίας, με την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων [π.χ. της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας (ACSH), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC)].

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη[2] σε αρκετά κράτη μέλη οι δημοσιονομικοί περιορισμοί περιόρισαν την ικανότητα επιβολής και μείωσαν τον αριθμό των επιθεωρήσεων κατά την τελευταία δεκαετία. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, οι επιθεωρήσεις εργασίας αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων, προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο για την ιεράρχηση των επιθεωρήσεων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η πανδημία της νόσου COVID-19 αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο, καθώς για πολλούς επιθεωρητές εργασίας ήταν πολύ δύσκολη η διενέργεια επιθεωρήσεων με φυσική παρουσία.

Αν και η οργάνωση των επιθεωρήσεων εργασίας στα κράτη μέλη αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η Επιτροπή στο στρατηγικό πλαίσιο καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την τάση μείωσης του αριθμού των επιθεωρήσεων εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη με την ενίσχυση των επιτόπιων επιθεωρήσεων.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1626089672913&uri=CELEX%3A52021DC0323#PP1Contents

[2]  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021): «Study to support the evaluation of the EU Strategic Framework on health and safety at work 2014-2020 – Final Report» (Μελέτη για τη στήριξη της αξιολόγησης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020 – Τελική έκθεση).

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *