Πανευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός για τα θύματα βίας

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-000775/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Πανευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός για τα θύματα βίας

Στο πλαίσιο άτυπης συνάντησης των υπουργών Ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, 22 κράτη μέλη εξέφρασαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τη δημιουργία ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των θυμάτων βίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η εγκαθίδρυση ενιαίου τηλεφωνικού αριθμού βοήθειας κρίθηκε ότι θα παράσχει στα θύματα τη δυνατότητα να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης και βοήθειας.

Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική διάσταση της κρίσης που επέφερε η πανδημία, θεωρώ επιτακτική την ανάγκη άμεσης δημιουργίας του εν λόγω πανευρωπαϊκού τηλεφωνικού αριθμού. Οι στατιστικές δείχνουν ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων βίας. Το πρόβλημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και η Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών και αξιών οφείλει να προλαμβάνει τα γεγονότα και να προστατεύει έγκαιρα και αποτελεσματικά τα θύματα.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Πώς προχωρεί με το εν λόγω εγχείρημα δημιουργίας πανευρωπαϊκού τηλεφωνικού αριθμού στήριξης των θυμάτων βίας;
  2. Υπάρχουν ή προκύπτουν οποιεσδήποτε δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή του;

Απάντηση της κας Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(3.5.2022)

Η Επιτροπή έδωσε συνέχεια στην πρωτοβουλία της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση του αριθμού 116 016 ως εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ αριθμού για γραμμές βοήθειας προς θύματα βίας κατά των γυναικών. Ο ενωσιακός αριθμός θα θεσπιστεί με τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης 2007/116/ΕΚ της Επιτροπής[1]. Η διαδικασία για την εν λόγω τροποποίηση προετοιμάζεται επί του παρόντος για τα τέλη του 2022.

Όταν ο αριθμός δεσμεύεται σε ενωσιακό επίπεδο, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες μέσω αυτού να εκχωρήσει τον αριθμό σε εθνικό πάροχο υπηρεσιών και να διασφαλίσει τους όρους λειτουργίας του. Όποιος καλεί τον πανευρωπαϊκό αριθμό θα παραπέμπεται στην εθνική γραμμή βοήθειας που θα παρέχει την εν λόγω υπηρεσία στο κράτος μέλος από το οποίο θα προέρχεται η κλήση. Οι εθνικές γραμμές βοήθειας θα είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη κατά την εθνική τους εντολή σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στο κράτος μέλος όπου βρίσκονται, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο αριθμός είναι διαθέσιμος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της εξ οικείων βίας[2] περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών μελών να δημιουργήσουν εθνικές γραμμές βοήθειας για την παροχή συμβουλών σε θύματα βίας κατά των γυναικών και να συνδέσουν τις γραμμές αυτές με τον πανευρωπαϊκό αριθμό.

[1] Απόφαση 2007/116/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με δέσμευση της εθνικής περιοχής αριθμοδότησης που αρχίζει με «116» για εναρμονισμένους αριθμούς που αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος [ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 30, ΕΕ L 338M της 17.12.2008, σ. 913 (MT) και ειδική έκδοση στην κροατική γλώσσα: κεφάλαιο 13 τόμος 038 σ. 144].

[2] COM(2022) 105 final.

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *