Ενδοοικογενειακή βία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000773/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Ενδοοικογενειακή βία

Η ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί να σημειώνεται ευρέως στην Ευρώπη. Ένας στους τέσσερις ανθρώπους έχει κάποιον φίλο ή συγγενή που έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ένας στους πέντε γνωρίζει κάποιον δράστη.

Επιπλέον, κάθε λίγες ημέρες δολοφονείται στην Ευρώπη ένα παιδί από συγγενικό του πρόσωπο, συνήθως από τον πατέρα, τη μητέρα, τον παππού ή τη γιαγιά του. Στις μισές από τις περιπτώσεις αυτές, οι άνθρωποι που προβαίνουν στην εν λόγω πράξη, χαρακτηρίζονται από γνωστούς, φίλους και συγγενείς τους ως απλοί και καθημερινοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας.

Το πρόβλημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, η δε Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών και αξιών οφείλει να προλαμβάνει τα γεγονότα και να προστατεύει εγκαίρως τα θύματα.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν έχει προβεί σε ενέργειες ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως οι άνθρωποι με βίαιες τάσεις και εάν έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί για την έγκαιρη προστασία των θυμάτων. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου, και ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή;

Απάντηση της κ. Dalli εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(11.5.2022)

Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025[1] καθορίζει τις βασικές δράσεις της Επιτροπής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού[2] ορίζει επίσης ως δράση προτεραιότητας την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών και τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών, και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη κάθε μορφής βίας.

Όπως ανακοινώθηκε και στις δύο στρατηγικές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας στις 8 Μαρτίου 2022[3].

Η πρόταση αποσκοπεί στη στήριξη των κρατών μελών με τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τα κράτη μέλη της ΕΕ για την καταπολέμηση αυτού του είδους βίας. Προβλέπει μέτρα για την προστασία των θυμάτων, τη διασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και την επαρκή υποστήριξη των θυμάτων, την πρόληψη της βίας και τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά την πρώτη επαφή με το θύμα, οι αρχές αξιολογούν τον κίνδυνο που αποτελεί ο φερόμενος ως δράστης για το θύμα και τυχόν εξαρτώμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου επανειλημμένης βίας, του κινδύνου σωματικής βλάβης, της χρήσης όπλων, της συνοίκησης του δράστη ή του υπόπτου με το θύμα, και ιδίως της κακοποίησης παιδιών, και λαμβάνουν τα ανάλογα μέτρα προστασίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενδοοικογενειακή βία.

Επίσης, η πρόταση προβλέπει την κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου (επαναλαμβανόμενων) αδικημάτων βίας κατά των γυναικών ή ενδοοικογενειακής βίας.

Η πρόταση λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις επιπτώσεις αυτού του είδους βίας στα παιδιά. Τα παιδιά-θύματα και μάρτυρες μπορεί να είναι πολύ τραυματισμένα και πρέπει να προστατεύονται με τρόπο ευαίσθητο ως προς το γεγονός ότι πρόκειται για παιδιά, με το βέλτιστο συμφέρον τους στο επίκεντρο.

[1] COM(2020) 152 final.

[2] COM(2021) 142 final.

[3] COM(2022) 105 final.

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *