Μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης στα όργανα της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000636/2022 προς το Συμβούλιο

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Lídia Pereira (PPE), Olivier Chastel (Renew), Irena Joveva (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Damian Boeselager (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Salvatore De Meo (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Sabrina Pignedoli (NI), Elżbieta Kruk (ECR), Henna Virkkunen (PPE), Leila Chaibi (The Left), Christine Anderson (ID), Brando Benifei (S&D), Milan Brglez (S&D), Javier Nart (Renew), Νιαζί Κιζιλγιουρέκ (The Left), Marc Angel (S&D), Γιώργος Γεωργίου (The Left), Giuliano Pisapia (S&D), Miriam Lexmann (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Chris MacManus (The Left), Jarosław Duda (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula (S&D), César Luena (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Paulo Rangel (PPE), Adriana Maldonado López (S&D), Dino Giarrusso (NI), Svenja Hahn (Renew), Emil Radev (PPE), Martina Dlabajová (Renew), Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), Patrick Breyer (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Clara Aguilera (S&D), Λουκάς Φουρλάς (PPE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jens Gieseke (PPE), Chiara Gemma (NI), Daniela Rondinelli (NI), Maria da Graça Carvalho (PPE), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Jonás Fernández (S&D), Monica Semedo (Renew), Mario Furore (NI), Marcos Ros Sempere (S&D), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Marcel Kolaja (Verts/ALE), Liudas Mažylis (PPE), Nuno Melo (PPE), Πέτρος Κόκκαλης (The Left), Elisabetta Gualmini (S&D), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), Romana Tomc (PPE), Sara Cerdas (S&D), Claude Gruffat (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Κώστας Μαυρίδης (S&D), Gheorghe Falcă (PPE), Monika Beňová (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Esther de Lange (PPE), Christian Doleschal (PPE), Veronika Vrecionová (ECR), Andrey Slabakov (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Alex Agius Saliba (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Irene Tinagli (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Eva Maydell (PPE), Malte Gallée (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Laurence Farreng (Renew), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Μαρία Σπυράκη (PPE), Pascal Durand (Renew), Margarida Marques (S&D), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Álvaro Amaro (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Karlo Ressler (PPE), Frances Fitzgerald (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

Θέμα:          Μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης στα όργανα της ΕΕ

Ενώ η ΕΕ ισχυρίζεται ότι εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε θέματα απασχόλησης, εξακολουθεί να επιτρέπει τις μη αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των θεσμικών της οργάνων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε ορισμένα άλλα όργανα της ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης. Ακόμα και όταν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την απόκτηση πτυχίου, οι μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης ευνοούν τα νέα άτομα που προέρχονται από τα μεσαία και ανώτερα στρώματα, τα οποία μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους, και αποτελούν μορφή διάκρισης σε βάρος των ατόμων εκείνων που δεν έχουν την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα. Η οικονομική υποστήριξη που προσφέρεται, ήτοι μια κάρτα εστίασης με ποσό 125 ευρώ ανά μήνα, δεν πρέπει να θεωρείται αμοιβή.

Στα κράτη μέλη διεξάγονται εκστρατείες κατά των μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις έχει ήδη απαγορεύσει. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει την ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία και έχει προτείνει τη δημιουργία ενός νομικού μέσου για τη διασφάλιση δίκαιης αμοιβής για όλες τις περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Γενικότερα, λαμβανομένης υπόψη της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία στον τομέα της απασχόλησης των νέων, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την απαγόρευση κάθε μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη. Εναπόκειται στην ΕΕ να αποτελέσει παράδειγμα και να απαγορεύσει αυτού του είδους τις πρακτικές.

Καλείται, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Καταβάλλονται προσπάθειες για την απαγόρευση των μη αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Αν όχι, γιατί;
  2. Πώς διασφαλίζει επί του παρόντος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους μη αμειβόμενους ασκούμενους;

Απάντηση (2.5.2022)

Το Συμβούλιο δεν σχολιάζει τις συνθήκες των περιόδων πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί διαφορετικό θεσμικό όργανο. Μπορεί ωστόσο να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν μη αμειβόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *