Νέες μορφές βίας στο διαδίκτυο με βάση το φύλο

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000290/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Νέες μορφές βίας στο διαδίκτυο με βάση το φύλο

Η διαδικτυακή βία και η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο κατά των γυναικών είναι μια μορφή βίας με βάση το φύλο. Οι όροι «κυβερνοβία» και «ρητορική μίσους στο διαδίκτυο κατά των γυναικών» περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους διαδικτυακής βίας, όπως η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, η καταδίωξη στον κυβερνοχώρο, η μη συναινετική κατάχρηση εικόνας (revenge porn), όπως και ο συγκεκριμένος όρος «σεξιστική ρητορική μίσους». Ωστόσο, δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή ορολογία για αυτές τις σχετικά νέες μορφές βίας κατά των γυναικών. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες όπου εμφανίζονται αυτές οι διάφορες μορφές βίας και κακοποίησης περιλαμβάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις μηχανές αναζήτησης, τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, τις αίθουσες συνομιλίας διαδικτυακών βιντεοπαιχνιδιών κ.λπ.

Η επικράτηση της βίας στον κυβερνοχώρο με βάση το φύλο στην ΕΕ είναι δύσκολο να διαπιστωθεί λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που δυσχεραίνει την σύγκρισή τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι η βία στον κυβερνοχώρο με βάση το φύλο δεν ποινικοποιείται στα περισσότερα κράτη μέλη υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Σε ποιες ενέργεις θα προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει την προστασία των θυμάτων απο αυτές τις νέες μορφές βίας στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα το revenge porn;

Απάντηση του κ. Reynders εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(11.5.2022)

Η στρατηγική για την ισότητα των φύλων[1] αναγνωρίζει ότι η έμφυλη βία στο διαδίκτυο είναι διάχυτη και έχει επαίσχυντες συνέπειες.

Όπως ορίζεται στη στρατηγική και στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022, στις 8 Μαρτίου 2022 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της εξ οικείων βίας[2], η οποία καλύπτει ρητά αυτές τις μορφές βίας τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Η πρόταση περιλαμβάνει εναρμονισμένους ορισμούς και κυρώσεις, μεταξύ άλλων για τις πιο κοινές μορφές έμφυλης κυβερνοβίας, όπως η μη συναινετική κοινοχρησία εικόνων και περιεχομένου προσωπικής φύσης, καθώς και η παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση. Περιλαμβάνει επίσης κανόνες για την πρόληψη, την προστασία, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη στήριξη των θυμάτων.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει, επίσης, τη θέσπιση πλαισίου συνεργασίας για τις πλατφόρμες ΤΠ για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον κυβερνοχώρο.

Ο κανονισμός ή πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες[3] που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020, θα εναρμονίσει, μόλις εκδοθεί, τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τις επιγραμμικές πλατφόρμες όσον αφορά κάθε είδος παράνομου περιεχομένου που φιλοξενούν. Θα επιβάλει υποχρεώσεις διαχείρισης κινδύνου σε μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων και την υποχρέωση να αξιολογούν και να μετριάζουν τους κινδύνους που απειλούν την απαγόρευση διακρίσεων και οι οποίοι απορρέουν από την υπηρεσία τους. Η Επιτροπή στηρίζει τους συννομοθέτες στις εν εξελίξει συζητήσεις για τον προτεινόμενο κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που εισήχθησαν από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[4] όσον αφορά την έμφυλη βία και τη μη συναινετική κοινοχρησία εικόνων ιδιωτικής ή προσωπικής φύσης.

Τέλος, ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων[5] παρέχει στα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εφαρμόζεται κατ’ αρχήν από τις εθνικές εποπτικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια.

[1] COM(2020) 152 final.

[2] COM(2022) 105 final.

[3] COM(2020) 825 final.

[4] P9_TA(2022)0014.

[5] ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Necessary

Advertising

Analytics

Other