Διαστημική τεχνολογία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001369/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Διαστημική τεχνολογία

Το διαστημικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα οφέλη που αποφέρει είναι τεράστια στη νέα εποχή που διαμορφώνεται.

Η ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και ψηφιακής Ευρώπης στο πλαίσιο της τεχνολογικής εξέλιξης. Η εξέλιξη της διαστημικής τεχνολογίας θα συνδράμει στην επιτάχυνση του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Ένας ισχυρότερος ρόλος της ΕΕ ως ηγετικού παράγοντα στον διαστημικό τομέα θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και θα βοηθήσει εξίσου στην ασφάλεια και στην αυτονομία της.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ώστε να δώσει έμφαση στη διαστημική πολιτική της Ένωσης για να υπάρξει βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο διεθνές διαστημικό περιβάλλον;

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(7.6.2022)

Η ΕΕ ενέκρινε το διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, το οποίο, μέσω των διαφόρων συνιστωσών του, όπως το Galileo και το Copernicus, παρέχει υψηλής ποιότητας διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες. Τούτο προάγει την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ανάντη και κατάντη τομέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, και διευκολύνει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Προάγει επίσης τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και ενισχύει τη μη εξάρτησή της από τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία στο διάστημα μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»[1]. Οι προτεραιότητες για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των διαστημικών φορέων της ΕΕ, την πρόσβασή τους στο διάστημα και την τεχνολογική ανάπτυξη των συνιστωσών του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση του προγράμματος ασφαλούς συνδεσιμότητας της Ένωσης[2], ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών για τους κυβερνητικούς χρήστες παγκοσμίως.

Η Επιτροπή στηρίζει την υιοθέτηση από την αγορά διαστημικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του διαστημικού προγράμματος, τα οποία προάγουν, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την έξυπνη και αυτόνομη κινητικότητα ή εφαρμογές στον τομέα της υγείας.

Μέσω της CASSINI Seed and Growth Facility[3], η Επιτροπή στηρίζει τα επιχειρηματικά κεφάλαια και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για τη διεύρυνση της βάσης των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος στην ΕΕ.

Τέλος, η Επιτροπή βελτιώνει τις συνθήκες πλαισίωσης (π.χ. ανάπτυξη προτύπων) και τη διεθνή συνεργασία, όπως η παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το διάστημα μέσω του συντονισμού των διαστημικών οργανισμών παγκοσμίως.

[1] https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

[2] https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-establishing-union-secure-connectivity-programme-period-2023-2027_en

[3] https://ec.europa.eu/defence-industry-space/cassini-access-finance_en

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *