Η πανδημία επηρεάζει τον τουρισμό

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000776/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Η πανδημία επηρεάζει τον τουρισμό

Οι αλλαγές που επέφερε η πανδημία στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων είναι ραγδαίες. Ορισμένοι τομείς, μεταξύ αυτών και ο τουρισμός, έχουν οδηγηθεί σε βαθιά κρίση.

Χώρες της Μεσογείου όπως η Κύπρος βασίζονται ιδιαίτερα στον τουρισμό και αυτός αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας. Ο κυπριακός τουρισμός συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση αφού αρκετοί παράγοντες για την εξέλιξη της πανδημίας είναι αστάθμητοι. Εάν πληγεί η τουριστική βιομηχανία σε μεγαλύτερο βαθμό, θα ακολουθήσει ένα ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία που θα είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει.

Με δεδομένο ότι πλησιάζουμε προς το τέλος του χειμώνα και τη σταδιακή μετάβαση στην τουριστική περίοδο για χώρες όπως την Κύπρο, η συνεχής οικονομική στήριξη είναι απαραίτητη για την επιβίωση του τομέα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης με στόχο τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας;
  2. Με ποιον τρόπο σκοπεύει να ενισχύσει τον τομέα των υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι του τουριστικού τομέα να αντεπεξέλθουν, όπως όλα δείχνουν, σε μία ακόμη δύσκολη χρονιά;

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(24.6.2022)

Στις 8 Φεβρουαρίου 2022 η Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική «Οδός μετάβασης για τον τουρισμό»[1], η οποία δημιουργήθηκε από κοινού με τη βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές —συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου― και την κοινωνία των πολιτών για ένα ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό οικοσύστημα τουρισμού. Η στρατηγική αυτή παρέχει στοιχεία για ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό[2], το οποίο σχεδιάστηκε από κοινού από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, και το οποίο μπορεί να εγκριθεί ως πολυετές πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ.

Για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης του τουρισμού της ΕΕ προβλέπεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2021-27[3]. Η Επιτροπή στηρίζει επίσης τον τουρισμό μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας[4] και μέσω εμβληματικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης[5] κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών.

Τον Μάρτιο του 2020 η Επιτροπή ενέκρινε τη θέσπιση προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις[6], το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να θέσουν ταχέως σε εφαρμογή μέτρα στήριξης για τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τη νόσο COVID-19. Τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι τομείς επιλέξιμοι για βοήθεια από περισσότερα από 350 προγράμματα που θεσπίστηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου, μεταξύ άλλων μέσω αναστολής ή απαλλαγής από φόρους και τέλη και επιστρεπτέες και μη επιστρεπτέες χρηματοδοτήσεις. Το πλαίσιο αυτό λήγει τον Ιούνιο του 2022.

Ο τουρισμός είναι επίσης επιλέξιμος για στήριξη βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022[7].

[1] https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/404a8144-8892-11ec-8c40-01aa75ed71a1

[2] Προβλέπεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον τουρισμό της 27ης Μαΐου 2021: https://www.consilium.europa.eu/media/49960/st08881-en21.pdf

[3] Βλ. διαδικτυακό οδηγό της Επιτροπής σχετικά με την ενωσιακή χρηματοδότηση για τον τουρισμό

[4] Τα κράτη μέλη έχουν προγραμματίσει μέχρι στιγμής σχεδόν 12 δισ. ευρώ για επενδύσεις στο τουριστικό οικοσύστημα μέσω των εθνικών τους μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ορισμένα από τα οποία περιλαμβάνουν επίσης ειδική συνιστώσα για τον τουρισμό.

[5] Το εν λόγω πρόγραμμα της ΕΕ παρέχει στα κράτη μέλη εξατομικευμένη τεχνική εμπειρογνωσία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Ορισμένα έργα του 2022 αποσκοπούν στην προώθηση καλύτερης διακυβέρνησης των δεδομένων για τον τουρισμό, στην ανάπτυξη εργαλείων για τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και στη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών.

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EL

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=EL

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *