Προστασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη χρήση πλαστικού χρήματος

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002001/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Προστασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη χρήση πλαστικού χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει οδηγίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την ενίσχυση της προστασίας του πολίτη, όπως επίσης και τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησής του. Με τους νέους κανόνες οι ηλεκτρονικές πληρωμές καθίστανται φθηνότερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες.

Σκοπός είναι να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες πληρωμών στην Ευρώπη προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να συμβαδίζουν με την ταχέως εξελισσόμενη αγορά. Παρόλα αυτά, κάποιες επιχειρήσεις μεταφέρουν ήδη στους καταναλωτές την προμήθεια που λαμβάνουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδοχής, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών μέσω καρτών, κατά την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων με πλαστικό χρήμα.

Για αρκετά προϊόντα, είναι μηδαμινό το περιθώριο κέρδους για τους επιχειρηματίες. Με την υποχρεωτική αποδοχή της πιστωτικής κάρτας, το μηδαμινό περιθώριο κέρδους εξανεμίζεται, με αποτέλεσμα οι μικρές επιχειρήσεις να καθίστανται ζημιογόνες.

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προστατέψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(19.7.2022)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα[1] περιορίζει ορισμένες προμήθειες πληρωμών με κάρτα. Η έκθεση της 29ης Ιουνίου 2020[2], στην οποία αξιολογήθηκε η εφαρμογή του κανονισμού, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός έχει επιτύχει τους κύριους στόχους του, καθώς οι διατραπεζικές προμήθειες για τις καταναλωτικές κάρτες έχουν μειωθεί, γεγονός που οδήγησε ιδίως σε μειωμένες επιβαρύνσεις των εμπόρων για τις πληρωμές με κάρτα.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος κατά πόσον άλλες προμήθειες πληρωμής με κάρτα, όπως οι προμήθειες των συστημάτων που χρεώνουν τα διεθνή συστήματα καρτών, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και κατά πόσον αυτό είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες χρεώσεις των εμπορικών υπηρεσιών.

Στις 8 Απριλίου 2022 η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νέες εξελίξεις στις αγορές πληρωμών με κάρτες, η οποία θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη των προμηθειών των συστημάτων και των επιβαρύνσεων των εμπόρων.

Κατά το δίκαιο της Ένωσης, οι έμποροι είναι, κατ’ αρχήν, ελεύθεροι να αποφασίζουν ποια ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής επιθυμούν να αποδεχθούν. Οι (μικρές) επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να δέχονται πιστωτικές κάρτες. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751, ο έμπορος που αποδέχεται μέσο πληρωμής με κάρτα συγκεκριμένου εμπορικού σήματος και κατηγορίας δεν υποχρεούται να αποδέχεται άλλες κατηγορίες καρτών από το ίδιο εμπορικό σήμα. Ως εκ τούτου, ένας Έλληνας έμπορος δεν είναι υποχρεωμένος να δέχεται πιστωτικές κάρτες συγκεκριμένου εμπορικού σήματος εάν δέχεται χρεωστικές κάρτες του ίδιου εμπορικού σήματος.

[1] ΕΕ L 123 της 19.5.2015.

[2] SWD(2020) 118 final της 29 6 2020.

 

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *