Χρήση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» από την Τουρκία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002460/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Βαγγέλης Μεϊμαράκης (PPE), Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (PPE), Μαρία Σπυράκη (PPE), Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE), Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE), Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Λουκάς Φουρλάς (PPE), Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE)

Θέμα:          Χρήση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» από την Τουρκία

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 έγινε δεκτό από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) το αίτημα της Τουρκίας για κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» ως σήματος της ΕΕ (EU trade mark). Το αίτημα είχε καταχωρηθεί από τις 16 Ιουλίου του ίδιου έτους και θα ισχύει για μία δεκαετία, ενώ παράλληλα καταχωρήθηκε και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοτησίας (WIPO). Μάλιστα, οι ΗΠΑ απέρριψαν το σχετικό αίτημα.

Η χρήση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» για τουριστικούς σκοπούς είναι αφενός παραπλανητική, αφού επιχειρεί να συνδέσει άρρηκτα το Αιγαίο Πέλαγος και τα Ελληνικά νησιά με την Τουρκία προκαλώντας σύγχυση στους υποψήφιους επισκέπτες, και αφετέρου αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο.

Μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας δεν συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας, μία από τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΕΕ. Την ίδια στιγμή είναι απαράδεκτο που ένα τέτοιο αίτημα έγινε δεκτό στους κόλπους της ΕΕ, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σχεδιάζει να αποτρέψει τη χρήση από την Τουρκία αυτού του σήματος ως «πάτημα» για την περαιτέρω αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί των Ελληνικών νησιών και των υδάτων που τα περικλείουν; Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να αποτρέψει στο μέλλον την έγκριση αντίστοιχων σημάτων στο πλαίσιο του EUIPO;

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(17.8.2022)

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: EUIPO) είναι οργανισμός της ΕΕ αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για την καταχώριση των σημάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001[1]. Πρόκειται για ανεξάρτητο οργανισμό όσον αφορά τα τεχνικά θέματα, ο οποίος έχει νομική, διοικητική και δημοσιονομική αυτονομία.

Η εξέταση του επίμαχου σήματος πραγματοποιήθηκε από το EUIPO σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες. Η διαδικασία εξέτασης επιτρέπει την υποβολή ενστάσεων, είτε πρόκειται για αντιρρήσεις είτε για παρατηρήσεις τρίτων. Η αίτηση καταχώρισης κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2021 και δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 για την υποβολή τυχόν ενστάσεων εντός διαστήματος τριών μηνών. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, το επίμαχο σήμα καταχωρίστηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Καθώς το σήμα έχει καταχωριστεί, το EUIPO δεν μπορεί πλέον να το ακυρώσει με δική του πρωτοβουλία. Ωστόσο, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από το EUIPO να επανεξετάσει το εν λόγω σήμα, καταθέτοντας στο Γραφείο αίτηση κήρυξης ακυρότητας. Εάν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας διαπιστωθεί ότι το σήμα είναι αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή ότι συντρέχει οποιοσδήποτε από τους άλλους λόγους ακυρότητας που προβλέπονται στα άρθρα 59 και 60 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το ευρωπαϊκό σήμα και πληρούνται οι εκεί καθοριζόμενες προϋποθέσεις, το σήμα κηρύσσεται άκυρο.

Ως εκ τούτου, όποιος αμφισβητεί το επίμαχο σήμα μπορεί πλέον να κινήσει διαδικασία επανεξέτασής του, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο EUIPO. Εάν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ ως δικαστηρίου ύστατου βαθμού δικαιοδοσίας, το οποίο είναι η τελική και μοναδική αρχή για να αποφασίσει αν το σήμα «Turkaegean» παραβιάζει πράγματι το δίκαιο της ΕΕ.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1001

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *