Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002911/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Στόχος της ψηφιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να κάνει τον μετασχηματισμό επωφελή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και παράλληλα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Πρόσφατα συμφωνήσαμε όλοι να καταστήσουμε τη δεκαετία αυτή «Ψηφιακή Δεκαετία» της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να δώσει έμφαση στην ψηφιακή κυριαρχία της και να θέσει πρότυπα, αντί να ακολουθεί τα πρότυπα άλλων, εστιάζοντας με ευκρίνεια στα δεδομένα, την τεχνολογία και τις υποδομές.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να συνδράμει στην μετάβαση στην ψηφιακή εποχή;
  2. Τι εργαλεία και μηχανισμούς θα χρησιμοποιήσει στοχεύοντας στην ενίσχυση της θέσης των Ευρωπαίων πολιτών μέσω τεχνολογιών νέας γενιάς;

E-002911/2022

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(18.10.2022)

Με το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία[1] θεσπίζεται ένας μηχανισμός παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών επιδιώξεων και στόχων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ, βάσει αξιών και τεχνολογικής πρωτοπορίας, καθώς και μια σαφής δομή διακυβέρνησης για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων, των επιδιώξεων και των αρχών της ψηφιακής δεκαετίας έως το 2030. Οι στόχοι αυτοί αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί στους τομείς της συνδεσιμότητας, των δεξιοτήτων, της τεχνολογίας και των ψηφιακών υποδομών. Αφότου τεθεί σε ισχύ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τις επιδιώξεις και τους στόχους σε ολόκληρη την ΕΕ, με βάση τις πορείες προόδου της ΕΕ και τους εθνικούς στρατηγικούς χάρτες πορείας των κρατών μελών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα δημοσιεύει ετησίως έκθεση για την «κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας», η οποία θα αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τους τομείς στους οποίους εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις. Στο πλαίσιο της δομής διακυβέρνησης, προτείνεται επίσης ένας ρόλος για τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ποια εργαλεία και ποιους μηχανισμούς θα χρησιμοποιούν για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και επιδιώξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που διατυπώνονται στη διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές[2]. Θα εντάσσουν τις αποφάσεις τους σε εθνικό χάρτη πορείας, ο οποίος θα συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, από περιφερειακούς χάρτες πορείας. Η πρόταση επιτρέπει στην Επιτροπή να προτείνει πολιτικές, μέτρα και δράσεις στα κράτη μέλη.

Επιπλέον, η επίτευξη ορισμένων από τους στόχους απαιτεί κοινή προσπάθεια από πολλά κράτη μέλη, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία προτείνονται πολυκρατικά έργα. Η απόφαση, όταν τεθεί σε ισχύ, θα δημιουργήσει μια νέα νομική δομή, την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής, για την υλοποίηση των έργων αυτών, παράλληλα με τους υφιστάμενους μηχανισμούς υλοποίησης.

[1] COM/2021/574 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574

[2] COM/2022/28 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2022%3A28%3AFIN

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *