Αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003120/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενεργειακών πρώτων υλών στον κόσμο. Με την ενεργειακή κρίση να βαθαίνει και τον χειμώνα να πλησιάζει, η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξάρτηση από τρίτους προκαλεί μεγάλες επιπτώσεις στην Ένωση, αφού το κόστος της ενέργειας παίρνει ανοδική πορεία λόγω της εξέλιξης του πολέμου. Ακούμε τους ειδικούς να διατυπώνουν ανησυχίες και ερωτηματικά σχετικά με μελλοντικές επιπτώσεις αλλά και τις συνέπειες στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και προβλέψεις των ειδικών για αυξήσεις ενόψει του χειμώνα, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ούτως ώστε να καταστεί δυνατή συγκράτηση των τιμών καθώς και επάρκεια αποθεμάτων;
  2. Με ποιον τρόπο μπορούν να προστατευτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις;

E-003120/2022

Απάντηση της κ. Simson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(20.11.2022)

Έχει αναληφθεί ταχεία και συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης.

Στις 6 Οκτωβρίου 2022, εκδόθηκε κανονισμός του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας[1]. Ειδικότερα, θα θεσπίσει ανώτατο όριο εσόδων για τους «υποοριακούς» παραγωγούς, συνεισφορά αλληλεγγύης για τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων και στόχους μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (με σκοπό την εξοικονόμηση φυσικού αερίου). Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση στον καθορισμό των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και προσωρινή δυνατότητα καθορισμού των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του κόστους.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την κοινή πολιτική αποθήκευσης φυσικού αερίου[2] και η ΕΕ υπερέβη τον στόχο πλήρωσης του 80 % έως το τέλος Αυγούστου 2022, πολύ πριν από την ημερομηνία-στόχο της 1ης Νοεμβρίου 2022. Στις 18 Οκτωβρίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε νέο κανονισμό για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου και για την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού τον φετινό χειμώνα[3] προκειμένου να αντιμετωπίσει περαιτέρω την υποκείμενη αιτία των κρίσεων.

Η μείωση της ζήτησης ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα της αντίδρασης απέναντι στην κρίση. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο σχετικά. Είναι σημαντικό να μην θεσπιστούν μέτρα που αντιβαίνουν σε αυτόν τον στόχο, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι ενεργειακά φτωχοί δεν έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν περαιτέρω την κατανάλωση.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ή να συνεχίσουν εκστρατείες πληροφόρησης για την ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με το τι μπορούν να κάνουν στο επίπεδό τους για να μειώσουν την κατανάλωσή τους, όπως και για τη στήριξη που μπορούν να έχουν οι καταναλωτές για ανακαινίσεις και άλλες βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να ενδυναμωθούν σε περιόδους κρίσης.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ΕΕ L 261 της 7.10.2022, σ. 1.

[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1032 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2017/1938 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με την αποθήκευση αερίου, ΕΕ L 173 της 30.6.2022, σ. 17.

[3] Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: κοινή αγορά φυσικού αερίου, δημιουργία νέου δείκτη αναφοράς για την τιμή του φυσικού αερίου, περαιτέρω εργασίες σχετικά με πιθανά δυναμικά όρια τιμών στο χρηματιστήριο TTF και κανόνες αλληλεγγύης σε περίπτωση ελλείψεων εφοδιασμού.

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *