Κίνδυνος φτώχειας στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003124/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Κίνδυνος φτώχειας στην ΕΕ

Η έρευνα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τη Eurostat σχετικά με τον κίνδυνο φτώχειας φέρνει στην επιφάνεια κάποια ανησυχητικά στοιχεία ενόψει και ενός δύσκολου χειμώνα.

Το 2021, 73,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας, ενώ 27 εκατομμύρια βίωναν σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις. Παράλληλα, 29,3 εκατομμύρια ζούσαν σε νοικοκυριό με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε δείχνει ότι ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στη Ρουμανία (34%), τη Βουλγαρία (32%), την Ελλάδα και την Ισπανία (28%).

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις που προβλέπονται από τους οικονομολόγους για τον ερχόμενο χειμώνα στην ηλεκτροδότηση, την ενέργεια, τα καύσιμα και τα βασικά αγαθά, ερωτάται η Επιτροπή σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να προστατευτούν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού;

E-003124/2022

Απάντηση της κ. Simson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(6.1.2023)

Οι πρόσφατες αυξήσεις των τιμών επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ, με τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσοχαμηλού εισοδήματος που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια να υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες, καθώς δαπανούν υψηλότερα μερίδια του εισοδήματός τους για την ενέργεια και έχουν μικρότερο περιθώριο μείωσης δαπανών. Η Επιτροπή έχει παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τρόπους παροχής βοήθειας στους καταναλωτές μέσω διαφόρων μέτρων[1], το δε νομικό πλαίσιο για την κρίση επιτρέπει την επιβολή ανώτατου ορίου χαμηλότερου από το κόστος εφοδιασμού στις λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις[2]. Για τη στήριξη με στοχευμένο τρόπο όσων έχουν ανάγκη ή διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας, τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης νέες πηγές εσόδων που θα συγκεντρωθούν από το ανώτατο όριο για τους υποοριακούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από την εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στον τομέα των ορυκτών καυσίμων.

Οι πρωτοβουλίες της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % («Fit for 55 package») αναμένεται να αντιμετωπίσουν περαιτέρω την ενεργειακή φτώχεια. Με την πρωτοβουλία αυτή προτείνεται ορισμός της ενεργειακής φτώχειας σε επίπεδο ΕΕ και ειδικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που θα παρέχει στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, και ιδίως επενδύσεις στην ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων[3]. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τα άτομα που πλήττονται περισσότερο κατά την πράσινη μετάβαση[4], ενώ η Επιτροπή έχει συγκροτήσει ομάδα συντονισμού για τη στήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και συμβουλευτικό κόμβο για την ενεργειακή φτώχεια[5] που διευκολύνει τοπικά έργα για την ενεργειακή φτώχεια.

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη βελτίωση της εκτίμησης των διανεμητικών επιπτώσεων των πολιτικών[6], ενώ πρότεινε και σύσταση του Συμβουλίου για επαρκές ελάχιστο εισόδημα που διασφαλίζει την ενεργό ένταξη[7]. Η εμπροσθοβαρής εφαρμογή της οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς θα συμβάλει στην προστασία της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων και στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού[8].

[1] Με αφετηρία την εργαλειοθήκη του Οκτωβρίου 2021 για τις τιμές της ενέργειας — COM(2021) 660 final.

[2] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1854/oj

[3] Αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

[4] Στο πλαίσιο της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα.

[5] https://energy-poverty.ec.europa.eu/index_en

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52022DC0494

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52022DC0490

[8] https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2041/oj?locale=el

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *