Νέες αγορές για λίθιο και σπάνιες γαίες

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003573/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Νέες αγορές για λίθιο και σπάνιες γαίες

Στην εποχή μας, η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά και βιομηχανία μεταποίησης. Η επεξεργασία σχεδόν του 90% των σπάνιων γαιών και του 60% του λιθίου πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη χώρα. Το λίθιο και οι σπάνιες γαίες ήδη αντικαθιστούν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και, σύμφωνα με τους ειδικούς, μέχρι το έτος 2030 η ζήτηση για αυτά τα μέταλλα σπάνιων γαιών θα πενταπλασιαστεί. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι, διότι δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να αποφύγουμε την εξάρτηση από μία χώρα, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία σε σχέση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Με ποιον τρόπο προωθεί μία νέα εμπορική πολιτική;
  2. Οι νέες συνεργασίες θα προωθήσουν τα ζωτικά μας συμφέροντα και θα ενισχύσουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή κοινότητα. Με ποιες χώρες προβαίνει η Επιτροπή σε στρατηγικές συμφωνίες όσον αφορά το λίθιο και τις σπάνιες γαίες;

Κατάθεση: 4.11.2022

E-003573/2022

Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(6.1.2023)

Η Επιτροπή εργάζεται για να εξασφαλίσει αξιόπιστη και διαφοροποιημένη πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022[1] η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε μια ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, τονίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός με λίθιο και σπάνιες γαίες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας που είναι απαραίτητες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και για την άμυνα. Η Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει αυτή τη σημαντική δέσμη μέτρων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023. Θα περιλαμβάνει νομοθετική πρόταση για εσωτερικά μέτρα της ΕΕ και ανακοίνωση που θα ενσωματώνει άλλες δράσεις για τη διασφάλιση της παροχής πρόσβασης σε πρώτες ύλες, με έμφαση στην εξωτερική διάσταση.

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ, ιδίως οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες και η ενισχυμένη επιβολή των εμπορικών δεσμεύσεων, συμβάλλει στην επαρκώς διαφοροποιημένη και χωρίς στρεβλώσεις πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές πρώτων υλών. Στο σχέδιο δράσης για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας[2] που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή ανακοίνωσε την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες ως δράση για τη διαφοροποίηση και την ασφαλή προμήθεια πρώτων υλών, όπως το λίθιο και οι σπάνιες γαίες. Το 2021 υπογράφηκαν στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τον Καναδά και την Ουκρανία, καθώς και με τη Ναμίμπια και το Καζακστάν το 2022. Το 2023 η ΕΕ θα διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με νέες χώρες όπως η Γροιλανδία ή η Νορβηγία.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_22_5493

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EL

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ελλείψεις φαρμάκων

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *