Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003575/2022/rev.1 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι μια αυξανόμενη απειλή τόσο μέσω διαδικτύου όσο και στην καθημερινότητα. Μόνο διαδικτυακά, έχουν εντοπιστεί 22 εκατομμύρια αδικήματα που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών για το έτος 2020. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό αποτελεί μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού.

Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική διάσταση της κρίσης που επέφερε η πανδημία, οι στατιστικές δείχνουν ραγδαία αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Το πρόβλημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και η Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών και αξιών οφείλει να προλαβαίνει τα γεγονότα και να προστατεύει έγκαιρα και αποτελεσματικά τα θύματα.

Είναι επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης συναφώς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η εισαγωγή υποχρεωτικού μαθήματος αγωγής για τα παιδιά, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα σημάδια και να τα αναφέρουν έγκαιρα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πόσο συχνά διεξάγονται έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής έκταση του προβλήματος;
  2. Έχει προβεί σε ενέργειες ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα άτομα που προβαίνουν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών;
  3. Υπάρχουν θεσπισμένοι μηχανισμοί έγκαιρης προστασίας των θυμάτων;

Κατάθεση: 4.11.2022

Απάντηση της κ. Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(23.2.2023)

Πολλές διεθνείς μελέτες έχουν επισημάνει ότι η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών έχει κλιμακωθεί σε τεράστιες διαστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας· η εν λόγω κακοποίηση πραγματοποιείται όλο και περισσότερο μέσω του διαδικτύου και επηρεάζει ιδιαίτερα τα ευάλωτα παιδιά. Η Επιτροπή ενσωμάτωσε και αναφέρθηκε σε αυτές τις μελέτες στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων[1] σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών[2].

Η Επιτροπή έχει προβλέψει σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της άμεσης ταυτοποίησης των δραστών, όπως περιγράφεται στη στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών[3]. Η Επιτροπή αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών επιβολής του νόμου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της άμεσης ταυτοποίησης των δραστών μέσω της αύξησης της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου, της βελτίωσης των ψηφιακών και τεχνικών ικανοτήτων και της διοχέτευσης σχετικών πληροφοριών στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ).

Όσον αφορά τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της άμεσης προστασίας των θυμάτων, η ενωσιακή νομοθεσία, όπως η οδηγία 2011/93/ΕΕ[4], περιέχει πολυάριθμες διατάξεις σχετικά με την παροχή βοήθειας στα θύματα. Τα άρθρα 18, 19 και 20 διασφαλίζουν ότι λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού και ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας όσο και μετά την περάτωσή της, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της ψυχολογικής αποκατάστασής τους.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022SC0209&qid=1653329719204

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0209

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0607

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32011L0093

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *