Ελλείψεις φαρμάκων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000440/2023 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Ελλείψεις φαρμάκων

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρατηρούνται φαινόμενα έλλειψης φαρμάκων, καθόσον έχει διαταραχθεί η αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού.

Σε ορισμένα είδη παρουσιάστηκε πρόβλημα επάρκειας, προμήθειας και προγενέστερης κοινοποίησης ελλείψεων και αποσύρσεων.

Στόχος πρέπει να είναι πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τα αποθέματα, διασφάλιση της πρόσβασης σε φάρμακα για όλους τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη και αποφυγή οποιασδήποτε διαταραχής στην αγορά φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα λαμβάνει ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια φαρμάκων στην αγορά της Ένωσης;
  2. Με ποιους τρόπους ελέγχονται τα αποθέματα στα διάφορα είδη φαρμάκων;

Κατάθεση: 13.2.2023

EL

E-000440/2023

Aπάντηση της κ. Κυριακίδου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(3.4.2023)

Με μελέτη για τις ελλείψεις φαρμάκων που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής το 2021[1] και με το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής του 2022 για την ασφάλεια του εφοδιασμού φαρμάκων[2] εντοπίστηκαν τα βαθύτερα αίτια των ελλείψεων φαρμάκων. Το εν λόγω έγγραφο εργασίας χαρτογραφεί τομείς εστίασης σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τόσο νέων όσο και τρεχουσών δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της διαθεσιμότητας φαρμάκων κρίσιμης σημασίας, δραστικών φαρμακευτικών συστατικών και πρώτων υλών. Όπως ανακοινώθηκε στη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, με την οποία ξεκίνησε η προετοιμασία της αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα φάρμακα, αναμένεται ότι η νομοθεσία θα προβλέπει ισχυρότερες υποχρεώσεις για τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και μια εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με την αναφορά των ελλείψεων φαρμάκων.

Σε συνέχεια της ενδυνάμωσης του ρόλου του στην ετοιμότητα έναντι κρίσεων και στη διαχείριση κρίσεων το 2022[3], ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) μπορεί πλέον να παρακολουθεί καλύτερα τις ελλείψεις φαρμάκων σε όλη την ΕΕ και μπορεί να λαμβάνει μέτρα για τον μετριασμό των ελλείψεων. Ο ΕΜΑ συντονίζει, επίσης, το έργο των εθνικών αρχών για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των ελλείψεων.

Σε περίπτωση διασυνοριακών καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Επιτροπής μπορεί να βοηθά στην εξασφάλιση της ανάπτυξης και της δίκαιης κατανομής βασικών ιατρικών αντιμέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων της αλυσίδας εφοδιασμού και τη συμβολή στην πρόληψη των ελλείψεων.

Τα βαθύτερα αίτια των ελλείψεων είναι πολυσχιδή και συνδέονται με πολλούς παράγοντες, όπως αυξημένη ζήτηση, προβλήματα παρασκευής και ποιότητας, διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και πολιτικές τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών.

[1] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f8185d5-5325-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-el/format-PDF/source-245338952

[2] https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-10/mp_vulnerabilities_global-supply_swd_en.pdf

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0123

You May Also Like

Ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών στη Λευκορωσία

Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Κατοικίδια στα κτίρια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *