Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000446/2023 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά

Η κατάσταση στη διεθνή οικονομία φανερώνει ότι οι παγκόσμιες αγορές γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές. Σύμφωνα με ειδικούς και τεχνοκράτες, το φαινόμενο αυτό θα λαμβάνει βραχυμεσοπρόθεσμα συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η καινοτομία και η τεχνολογική εξέλιξη θα διαδραματίσουν στο άμεσο μέλλον καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των αγορών. Εξίσου σημαντικοί τομείς για την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών και κατά συνέπεια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς είναι το ρυθμιστικό και επενδυτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρηματοδότηση.

Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ποια είναι η στρατηγική της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς, τι μέτρα λαμβάνονται και πώς διατηρείται η ακεραιότητα των αγορών των 27 κρατών μελών;

Κατάθεση: 13.2.2023

E-000446/2023

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(27.4.2023)

Στις 16 Μαρτίου 2023 η Επιτροπή εξέδωσε δύο ανακοινώσεις για τον εορτασμό της 30ής επετείου της ενιαίας αγοράς και για τον τρόπο διασφάλισης της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ[1].

Μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά αποτελεί το βασικό θεμέλιο της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Απαιτείται συλλογική προσπάθεια για τη συνέχιση της διατήρησής της και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της. Απαιτούνται κοινές προσπάθειες προκειμένου να επιβληθούν οι ισχύοντες κανόνες, να αρθούν οι φραγμοί και να διερευνηθούν τομείς για περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρότεινε διάφορες δράσεις. Οι εν λόγω δράσεις καλύπτουν την επανεστίαση στην αντιμετώπιση των φραγμών σε τομείς που έχουν μεγαλύτερη σημασία για το σύνολο της οικονομίας, όπως οι υπηρεσίες, οι κεφαλαιαγορές, οι αγορές ενέργειας, οι ψηφιακές αγορές και οι αγορές δεδομένων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας με έμφαση σε τομείς με το υψηλότερο αναξιοποίητο δυναμικό. Επιπλέον, οι δράσεις καλύπτουν σαφείς δείκτες αναφοράς για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, τη μείωση των διοικητικών φραγμών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 Η ενιαία αγορά θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Είναι υψίστης σημασίας να συνεχιστεί η προώθηση της ηγετικής θέσης στις καθαρές και ψηφιακές τεχνολογίες και να μειωθούν οι στρατηγικές εξαρτήσεις μέσω της ενίσχυσης της βιομηχανικής ικανότητας σε κρίσιμους τομείς, όπως τα μικροκυκλώματα, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και οι τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών. Αυτό θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ επωφελούνται από τις μεταβάσεις, μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους για αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις, σε ισότιμη βάση.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_1668

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *