Απαγόρευση κυκλοφορίας αγαθών από καταναγκαστική εργασία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001162/2023 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Απαγόρευση κυκλοφορίας αγαθών από καταναγκαστική εργασία

Το πρόβλημα της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας ανά τον κόσμο αποτελεί προτεραιότητα καθώς και υποχρέωση της ΕΕ.

Υπάρχει εισήγηση με πρόταση κανονισμού ώστε να επιτυγχάνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας προϊόντων από καταναγκαστική εργασία, συμπεριλαμβανόμενης της παιδικής.

Το εν λόγω ζήτημα όμως είναι πρακτικό.

Ως εκ τούτου, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα λαμβάνει ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη τέτοιου είδους φαινομένων;
  2. Με ποιους τρόπους ακριβώς θα εντοπίζονται τα προϊόντα αυτά;

Κατάθεση: 11.4.2023

E-001162/2023

Απάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(5.6.2023)

Η προώθηση πολιτικής μηδενικής ανοχής στην παιδική εργασία και η εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας αποτελούν προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα[1]. Η Επιτροπή προωθεί την εφαρμογή των παγκόσμιων προτύπων για την παιδική εργασία και την καταναγκαστική εργασία σε διεθνές επίπεδο μέσω διαφόρων μέτρων και πολιτικών που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την αξιοπρεπή εργασία παγκοσμίως[2]. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η συνεργασία με χώρες εταίρους στο πλαίσιο εμπορικών μέσων[3], μέτρα αναπτυξιακής συνεργασίας[4], ειδική καθοδήγηση για τις εταιρείες και πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως η ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού[5], η οποία προωθεί αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ απαλλαγμένες από την παιδική εργασία, και η πρόταση οδηγίας για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα[6], η οποία προτείνει υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις εταιρείες.

Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό για την καταναγκαστική εργασία[7] έχει ως στόχο να συμβάλει περαιτέρω στην προώθηση της εφαρμογής των διεθνών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της θέσπισης απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά της ΕΕ προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα διερευνούν συγκεκριμένα προϊόντα και θα επιβάλλουν απαγορεύσεις σε εκείνα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν την απαγόρευση, και η Επιτροπή θα στηρίξει την εφαρμογή με τη δημιουργία εργαλείων στήριξης, όπως ένα δίκτυο αρμόδιων αρχών, κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής και μια δημόσια βάση δεδομένων όσον αφορά τους κινδύνους καταναγκαστικής εργασίας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα Στο πλαίσιο του προτεινόμενου συστήματος, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών θα εντοπίζουν και θα σταματούν τα απαγορευμένα προϊόντα στα σύνορα της ΕΕ με βάση τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και τις πληροφορίες από τους οικονομικούς φορείς.

[1] Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024, https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf

[2] Ανακοίνωση για την αξιοπρεπή εργασία παγκοσμίως για την παγκόσμια δίκαιη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάκαμψη COM(2022) 66 final.

[3] Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

[4] «CLEAR Cotton», https://www.ilo.org/ipec/projects/global/clearcotton/lang–en/index.htm, βιώσιμο κακάο , https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/commission-launches-initiative-more-sustainable-cocoa-production-2020-09-22_el

[5] Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού COM(2021) 142 final.

[6] Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937, COM(2022) 71 final.

[7] Πρόταση κανονισμού για την απαγόρευση των προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας στην ενωσιακή αγορά, COM(2022) 453 final.

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *