Ασφάλεια των κτιρίων στην Ευρώπη

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001199/2023 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Ασφάλεια των κτιρίων στην Ευρώπη

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μια έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Τουρκία και τη Συρία, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες.

Εύλογα προκύπτει ανησυχία και στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι γνωστό ότι τα κτίρια στην Ευρώπη κατασκευάζονται με βάση τις αυστηρές αντισεισμικές προδιαγραφές των ευρωπαϊκών κανονισμών. Υπάρχει όμως έντονη ανησυχία και προβληματισμός στις σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης όσον αφορά τα παλαιότερα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προτού εισαχθούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί αντισεισμικών προδιαγραφών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Mε ποιους τρόπους προστατεύονται τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την εισαγωγή του Ευρωκώδικα κατασκευής; Υπάρχει διαθέσιμος μηχανισμός ώστε να συνδράμει στη συντήρηση παλαιών κτιρίων;
  2. Επιπρόσθετα, υπάρχει κονδύλι ώστε να συνδράμει σε μελέτες και επιδιορθώσεις παλαιών κτιρίων στα κράτη μέλη της Ένωσης;

Κατάθεση: 13.4.2023

E-001199/2023

Απάντηση του κ. Bretonεξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(4.7.2023)

Οι ευρωκώδικες[1] αποτελούν προαιρετικά τεχνικά πρότυπα για τον δομικό σχεδιασμό κτιρίων και άλλων έργων πολιτικού μηχανικού. Ένα από αυτά (μέρος 8) καλύπτει τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών. Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση[2] σύμφωνα με την οποία «τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν τους ευρωκώδικες ως το κατάλληλο εργαλείο για το σχεδιασμό δομικών έργων, την επαλήθευση της μηχανικής αντοχής των δομικών στοιχείων ή την επαλήθευση της ευστάθειας των δομών».

Επιπλέον, οι στόχοι της ΕΕ για την ανθεκτικότητα στις καταστροφές[3] παρέχουν ένα θεματολόγιο για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης σε επίπεδο ΕΕ, του σχεδιασμού της διαχείρισης κινδύνων, των προληπτικών δράσεων και για τη δημιουργία ισχυρών συστημάτων πολιτικής προστασίας σε διασυνοριακό επίπεδο, μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας και της ετοιμότητας των κρατών μελών να παρέχουν βοήθεια και να λαμβάνουν στήριξη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο η αντισεισμική αντοχή καλύπτεται από τους εθνικούς/περιφερειακούς κανονισμούς δόμησης, τα σχετικά τεχνικά πρότυπα ή τη χρηματοδοτική στήριξη εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία[4], η Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση για συνεργατικά έργα που αποσκοπούν στην ανάλυση της σεισμικής επικινδυνότητας και την πρόληψη[5]. Ένα πιλοτικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[6] που διεξάγεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη σεισμική και ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων.

Τα μέτρα σεισμικής ασφάλειας περιλαμβάνονται ήδη στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας[7] της της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας. Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία και η Ρουμανία περιλαμβάνουν επίσης αντισεισμικά μέτρα για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 στο πλαίσιο των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής[8].

[1] https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

[2] 2003/887/ΕΚ, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0887

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=COM:2023:61:FIN – Από κοινού δράση για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – COM(2023) 61 final – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H0215(01)&from=EN – (2023/C 56/01).

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0695

[5] Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έργα «Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe» (Ευρωπαϊκή συμμαχία για την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών στους τομείς της σεισμολογίας και της σεισμικής μηχανικής) και «Engineering Research Infrastructures for European Synergies» (Ερευνητικές υποδομές μηχανικής για ευρωπαϊκές συνέργειες).

[6] https://buildings-renovation-makerspace.jrc.ec.europa.eu

[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241

[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0876

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *