Διαδικτυακός εκφοβισμός κατά ανηλίκων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001145/2023 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Λουκάς Φουρλάς (PPE)

Θέμα:          Διαδικτυακός εκφοβισμός κατά ανηλίκων

Οι ανήλικοι δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, όταν υφίστανται εκφοβισμό, απειλή, ταπείνωση ή παρενόχληση μέσω του διαδικτύου. Ο εκφοβισμός μπορεί να αφορά την αδιάκοπη αποστολή μηνυμάτων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, παρά την έκκληση του ατόμου να διακοπεί η οποιαδήποτε επικοινωνία. Ωστόσο, μπορεί να αφορά και επαναλαμβανόμενες απειλές, υποτιμητικές, χυδαίες ή σεξουαλικές παρατηρήσεις, δυσφημιστικές ή ψευδείς κατηγορίες, βανδαλισμό μιας ιστοσελίδας ή ενός λογαριασμού κάποιου ανήλικου με σκοπό την ταπείνωσή του.

Τα ποσοστά εκφοβισμού αντί να μειώνονται, αυξάνονται συνεχώς. Είναι αδιανόητο οποιοσδήποτε συνάνθρωπός μας, πόσω μάλλον ένα παιδί, να υφίσταται απομόνωση, εξευτελισμό, ταπείνωση, βία και απειλές.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα λαμβάνει προκειμένου να ενημερώνει τα παιδιά για το σοβαρό αυτό θέμα;
  2. Ποια μέτρα λαμβάνει για να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και τους κηδεμόνες των ανηλίκων;
  3. Με ποιους τρόπους προστατεύονται οι ανήλικοι χρήστες του διαδικτύου από τον εκφοβισμό;

Κατάθεση: 5.4.2023

E-001145/2023

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(20.6.2023)

Η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός των παιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή, παράλληλα με την οικοδόμηση μιας Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή εποχή. Η Επιτροπή καταδικάζει τον κυβερνοεκφοβισμό και δεσμεύεται να προλαμβάνει το ενδεχόμενο να καταστούν τα παιδιά θύματα στο διαδίκτυο.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες[1] ενισχύει την προστασία από τον κυβερνοεκφοβισμό όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων. Μέσω της νέας στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK +)[2], η οποία συμπληρώνει την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει την καταπολέμηση του κυβερνοεκφοβισμού, καθιστώντας πιο ορατό τον ρόλο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ δικτύου κέντρων ασφαλούς διαδικτύου. Το δίκτυο, από κοινού με την χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πλατφόρμα BIK[3], δρομολογεί εκστρατείες και παρέχει πόρους σχετικά με τον κυβερνοεκφοβισμό για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ[4].

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας BIK+, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι ο εναρμονισμένος αριθμός 116 111 για τις γραμμές βοήθειας για παιδιά βοηθά τα θύματα κυβερνοεκφοβισμού, σε συνεργασία με τις συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ εθνικές γραμμές βοήθειας για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου.

Ακόμη, η νεοσυσταθείσα ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη στήριξη της ευημερίας στο σχολείο[5] θα συζητά επίσης στρατηγικές σχετικά με τον (κυβερνο)εκφοβισμό έως την άνοιξη του 2024. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας του στρατηγικού πλαισίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης «Ψηφιακή εκπαίδευση: μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση» θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να προωθήσει την ψηφιακή ευημερία όλων των εκπαιδευομένων. Εξάλλου, η ευρωπαϊκή διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές[6] θεσπίζει αρχές και δεσμεύσεις για την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων στο διαδίκτυο.

Τέλος, περισσότερα κονδύλια της ΕΕ θα επενδυθούν για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού[7]. Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού[8], στις αρχές του 2024 η Επιτροπή θα υποβάλει πρωτοβουλία για ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών.

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) .

[2]Μια ψηφιακή δεκαετία για τα παιδιά και τις νέες/τους νέους: η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+) COM(2022) 212 final.

[3] https://www.betterinternetforkids.eu

[4] Ενδεικτικά αναφέρονται:: ενημερωτικό υλικό σχετικά με τον κυβερνοεκφοβισμό για άτομα με νοητική υστέρηση από την ηλικία των 12 ετών (Cyber-mobbing kit που προσφέρεται μέσω του κέντρου ασφαλούς διαδικτύου του Λουξεμβούργου) για φροντιστές και αστυνομικούς, ειδική εφαρμογή για κινητά (App 3018 που προσφέρεται από τη γαλλική γραμμή βοήθειας για ασφαλέστερο διαδίκτυο) για να καταγγέλλουν οι νέοι/νέες περιστατικά κυβερνοεκφοβισμού, καθώς και διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες (π.χ., «Safety of Children and Youth Online» (Ασφάλεια των παιδιών και των νέων στο διαδίκτυο) που παρέχονται μέσω του πολωνικού κέντρου ασφαλούς διαδικτύου).

[5] Ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 [COM(2020) 625 final].

[6] Η ευρωπαϊκή διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για την ψηφιακή δεκαετία (2023/C 23/01) υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τα τρία θεσμικά όργανα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

[7] Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/727882/en

[8] Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (COM/2021/142 final).

You May Also Like

Αποτελεσματικός έλεγχος των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ανάγκη ευρωπαϊκής ενεργειακής αυτονομίας

Πολιτική μισαλλοδοξίας από τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Επικείμενη παράνομη επίσκεψη Ερντογάν στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *