Τουρκική απαγόρευση διέλευσης αεροσκάφους με ιατρικό εξοπλισμό για την Κύπρο

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-003158/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE) Θέμα: Τουρκική απαγόρευση διέλευσης αεροσκάφους με ιατρικό εξοπλισμό για την Κύπρο Σε μια νέα, παράνομη, προκλητική και καταδικαστέα ενέργεια προέβη η Τουρκία εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαγόρευσε τη χρήση του εναέριου χώρου της σε αεροσκάφος ρωσικής εταιρείας που μετέφερε ιατρικό εξοπλισμό από την Κίνα προς την Κύπρο, με αποτέλεσμα ο πιλότος του αεροσκάφους να αναγκαστεί να κατευθυνθεί ...

Read More

Στήριξη στους κινηματογράφους ενόψει της κρίσεως του COVID-19

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002928/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Tomasz Frankowski (PPE), Petra Kammerevert (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michaela Šojdrová (PPE), Christian Ehler (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Massimiliano Smeriglio (S&D) Θέμα: Στήριξη στους κινηματογράφους ενόψει της κρίσεως του COVID-19 Σε ολόκληρη την ΕΕ οι κινηματογράφοι είναι κλειστοί εδώ και εβδομάδες. Ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλοι είναι και πού βρίσκονται, αντιμετωπίζουν όλοι σοβαρές και διαρκείς ...

Read More

Η ασφάλεια του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ακουγιού

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002906/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Stelios Kympouropoulos (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Costas Mavrides (S&D) Θέμα: Η ασφάλεια του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ακουγιού Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ και εννέα χρόνια μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα η ανθρωπότητα φοβάται το ενδεχόμενο ενός νέου πυρηνικού ατυχήματος. Ο πυρηνικός σταθμός ...

Read More

Σπάνιες νόσοι και απασχολησιμότητα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002554/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Stelios Kympouropoulos, Chrysoula Zacharopoulou, Isabel Carvalhais, Ivan Štefanec, José Manuel Fernandes, Milan Brglez, Kateřina Konečná, Miriam Dalli, Giorgos Georgiou, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, Cindy Franssen, Radka Maxová, Katrin Langensiepen, Brando Benifei, Tanja Fajon, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marisa Matias, Ádám Kósa, Josianne Cutajar, Nils Torvalds, Atidzhe Alieva-Veli, Pascal Durand, José Gusmão, Loucas Fourlas Θέμα: Σπάνιες νόσοι και απασχολησιμότητα Υπάρχουν συνολικά περίπου 7 000 σπάνιες ...

Read More

Επιχείρηση EUNAVFOR MED Irini στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002380/2020/rev.1 προς το Συμβούλιο Άρθρο 138 του Κανονισμού Stelios Kympouropoulos (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Costas Mavrides (S&D), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL) Θέμα: Επιχείρηση EUNAVFOR MED Irini στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας Από το 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει επιβάλει εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης. Παρ’ όλα αυτά, η Τουρκία εξακολουθεί να το ...

Read More

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού και της Δημιουργίας

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-002262/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE) Θέμα: Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της δημιουργίας Με τις συνέπειες της πανδημίας στον τομέα της δημιουργίας να αναμένεται να συνεχιστούν και στο μέλλον, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν μέτρα τόσο για τον βραχυπρόθεσμο, όσο και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα προκληθεί. Η Επιτροπή έχει προτείνει τη δρομολόγηση της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων ...

Read More

Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με το επάγγελμα του Ξεναγού στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002283/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek Θέμα: Κανονισμός της ΕΕ σχετικά με το επάγγελμα του ξεναγού στην ΕΕ Στην Κύπρο, όπως και στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, το επάγγελμα του ξεναγού είναι ρυθμιζόμενο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Τούτο επιβεβαιώνεται και από τέσσερις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ...

Read More

Κατάργηση ή επαναφορά των Ιδρυματικών Υπηρεσιών;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002204/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Stelios Kympouropoulos (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Jarosław Duda (PPE) Θέμα: Κατάργηση ή επαναφορά των ιδρυματικών υπηρεσιών; Το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) ορίζει ότι: «Tα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων να ζουν στην κοινότητα,..., και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη ...

Read More

Ορφανά φάρμακα της ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002202/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Stelios Kympouropoulos (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Tomislav Sokol (PPE) Θέμα: Ορφανά φάρμακα της ΕΕ Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το 2019 σχετικά με τη χρήση της ειδικής συνεισφοράς για τα ορφανά φάρμακα, 169 από αυτά έχουν εγκριθεί στην ΕΕ από το 2000. Είκοσι έτη μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 (ο κανονισμός για τα ορφανά φάρμακα), ...

Read More

Η ακτίδα φωτός για επιστροφή στην κανονικότητα

Η πανδημία κατέδειξε περίτρανα ότι ο κόσμος δεν ήταν προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μια ασθένεια, που μολύνει μεγάλο αριθμό ανθρώπων πολύ γρήγορα. Ένας πολύ μολυσματικός ιός υπενθύμισε στην ανθρωπότητα, ότι είναι ικανός να καταστρέψει την παγκόσμια οικονομία, να επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στους πολίτες των χωρών και να αλλάξει άρδην την κανονικότητα. Ένα χρόνο πριν, ζούσαμε κάτι πρωτόγνωρο, δεν ξέραμε πως να το αντιμετωπίσουμε και δεν βλέπαμε πως θα εξέλθουμε από ...

Read More