Νέες μηνύσεις κατά τουρκοκύπριων δημοσιογράφων για προσβολή του τουρκικού κράτους

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000536/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Demetris Papadakis (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Costas Mavrides (S&D), Niyazi Kizilyürek (The Left), Giorgos Georgiou (The Left) Θέμα:          Νέες μηνύσεις κατά τουρκοκύπριων δημοσιογράφων για προσβολή του τουρκικού κράτους ΄Ολο και πιο συχνά καταγράφονται περιπτώσεις απαγγελίας κατηγοριών κατά τουρκοκύπριων δημοσιογράφων με πρόσχημα ότι πρόσβαλαν το τουρκικό κράτος με αναρτήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την διάρκεια της ...

Read More

Πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000430/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Barry Andrews (Renew), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Olivier Chastel (Renew), Loucas Fourlas (PPE), Christophe Hansen (PPE), Eva Kaili (S&D), Manolis Kefalogiannis (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Radan Kanev (PPE), Liesje Schreinemacher (Renew), Nicolae Ştefănuță (Renew), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Theodoros Zagorakis (PPE), Frédérique Ries (Renew), Malik Azmani (Renew), Vangelis Meimarakis ...

Read More

Αρμένιοι κρατούμενοι στο Αζερμπαϊτζάν

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-001229/2021 προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Άρθρο 138 του Κανονισμού Costas Mavrides (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Lukas Mandl (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Eva Kaili (S&D), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Nathalie Loiseau (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Nicolae Ştefănuță (Renew), Giorgos Georgiou (The Left), Charlie Weimers (ECR), Carlo Fidanza (ECR), ...

Read More

Πώληση γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000900/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE) Θέμα:          Πώληση γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία Συζητείται έντονα το θέμα της επιβολής κυρώσεων στο καθεστώς Ερντογάν που φαίνεται να μη λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις προειδοποιήσεις, μιας και η ΕΕ κάνει μονίμως πίσω την τελευταία στιγμή και δίδει συνεχώς ακόμη μία ευκαιρία στην αδιάλλακτη Τουρκία. Για να έχουν αποτέλεσμα οι προειδοποιήσεις και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Τουρκία, πρέπει ...

Read More

Πανδημία και ευθύνες

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000899/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE) Θέμα:  Πανδημία και ευθύνες Η νόσος COVID-19 κατέδειξε ότι απαιτείται τεράστια παγκόσμια προσπάθεια για να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενες μελλοντικές πανδημίες. Χρειαζόμαστε μεγάλα κέντρα συλλογής διαγνωστικών πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και παγκόσμιο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών. Επιπλέον, απαιτούνται μεγάλα κονδύλια για περαιτέρω επιστημονική ανάπτυξη και μαζικές δοκιμές εμβολίων. Μόνο με την οικονομική ενδυνάμωση και πολιτική συσπείρωση της ...

Read More

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την ταξινομία της βιώσιμης χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της – κίνδυνος στρεβλώσεων των βιώσιμων επενδύσεων στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου στην ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000653/2021προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Frédérique Ries (Renew), Izabela-Helena Kloc (ECR), Stelios Kympouropoulos (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Franc Bogovič (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Traian Băsescu (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Georgios Kyrtsos (PPE), Marek Paweł Balt (S&D), Bogdan Rzońca (ECR), Theodoros Zagorakis (PPE), Vasile Blaga (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), ...

Read More

H ασφάλεια του σταθμού πυρηνικής ενέργειας Ακούγιου με αφορμή πρόσφατες εκρήξεις

13 Φεβρουαρίου 2021 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000901/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE) Θέμα: H ασφάλεια του σταθμού πυρηνικής ενέργειας Ακούγιου με αφορμή πρόσφατες εκρήξεις Όπως μεταδόθηκε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ζημιές σε σπίτια προκλήθηκαν στις 19 Ιανουαρίου μετά από δύο διαδοχικές εκρήξεις στο εργοτάξιο που κατασκευάζεται το πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας. Με αφορμή το περιστατικό αυτό, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα που άπτονται της ασφάλειας των Κυπρίων πολιτών αλλά και ...

Read More

Εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω του κλεισίματος των σχολείων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000263/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Milan Brglez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Olivier Chastel (Renew), Josianne Cutajar (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Alex Agius Saliba (S&D), Michaela Šojdrová (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Karen Melchior (Renew), Laura Ferrara (NI), Henna Virkkunen (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Ramona Strugariu (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Katrin ...

Read More

Στήριξη στα ευρωπαϊκά συστήματα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης

14 Δεκεμβρίου 2020 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006842/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Stelios Kympouropoulos (PPE), Viktor Uspaskich (Renew), Maria Spyraki (PPE), Sara Cerdas (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Vangelis Meimarakis (PPE), Jarosław Duda (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Traian Băsescu (PPE), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Frances Fitzgerald (PPE), Anne Sander (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Emil Radev (PPE), Romana Tomc (PPE), Helmut Geuking ...

Read More

Αδιευκρίνιστος αριθμός Αρμενίων αγνοουμένων και αιχμαλώτων του Αρτσάχ

9 Δεκεμβρίου 2020 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006705/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE) Θέμα: Αδιευκρίνιστος αριθμός Αρμενίων αγνοουμένων και αιχμαλώτων του Αρτσάχ Οι σφοδρές επιθέσεις του Αζερμπαϊτζάν με απαγορευμένα όπλα, βαρύ πυροβολικό και επιθέσεις από αέρος, με τη στήριξη της Τουρκίας, στόχευαν τον άμαχο αρμενικό πληθυσμό και τις υποδομές της χώρας. Η Αρμενία έμεινε μόνη της σε αυτό τον πόλεμο και υποχρεώθηκε να παραδώσει στο Αζερμπαϊτζάν σημαντικά εδάφη, στα οποία ...

Read More