Μεταναστευτικό

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003567/2019 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas Θέμα:          Μεταναστευτικό Η αιτία της μετανάστευσης είναι ο πόλεμος, η φτώχεια, η πείνα και η έλλειψη δημοκρατίας. Η Ευρώπη, με τη δημοκρατία, τον πολιτισμό, την ευμάρεια και την κοινωνική μέριμνά της, ελκύει σαν μαγνήτης όλους τους εξαθλιωμένους πληθυσμούς των γύρω χωρών. Στις ευρωπαϊκές χώρες αυξάνονται οι εθνικιστές και οι ομάδες κρούσης κατά αυτών των ανθρώπων. Εφόσον η είσοδός τους στην ...

Read More

Σχέδιο νόμου στην Τουρκία για αποδυνάμωση των ΜΚΟ

20 Ιανουαρίου 2021 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-000295/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE) Θέμα: Σχέδιο νόμου στην Τουρκία για αποδυνάμωση των ΜΚΟ Bουλευτές του τουρκικού κυβερνητικού κόμματος παρουσίασαν ένα σχέδιο νόμου με στόχο την παρεμπόδιση χρηματοδότησης του πολλαπλασιασμού όπλων μαζικής καταστροφής. Το συγκεκριμένο σχέδιο αυξάνει σημαντικά τον έλεγχο των αρχών σε σχέση με οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών. Με το εν λόγω σχέδιο νόμου εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εσωτερικών να αναστείλει τη ...

Read More

Αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003541/2019 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas Θέμα:          Αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων Οι Ευρωπαίοι πολίτες στρέφονται όλο και περισσότερο στα βιολογικά προϊόντα, που δεν μολύνονται κατά κύριο λόγο από τόνους φυτοφαρμάκων. Ωστόσο η στροφή στη «πράσινη διατροφή» κοστίζει και δεν μπορεί να γίνει προσιτή σε όλους. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με έρευνες, η τακτική κατανάλωση βιολογικών και όχι συμβατικών τροφίμων είναι δυνατόν ...

Read More

Προκλητικές μεθοδεύσεις Τουρκίας και ψευδοκράτους για την Αμμόχωστο

9 Σεπτεμβρίου 2019 E-002690-19 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002690-19 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Demetris Papadakis (S&D) , Lefteris Christoforou (PPE) , Loucas Fourlas (PPE) , Costas Mavrides (S&D) , Giorgos Georgiou (GUE/NGL) , Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL) Θέμα:  Προκλητικές μεθοδεύσεις Τουρκίας και ψευδοκράτους για την Αμμόχωστο H υποτελής διοίκηση της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο προέβη πρόσφατα σε ενέργειες αναφορικά με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Σκοπός της είναι το άνοιγμα της πόλης υπό ...

Read More

Υπογεννητικότητα στην Ευρώπη

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003267/2019/rev.1 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas Θέμα:          Υπογεννητικότητα στην Ευρώπη Πρόσφατες μελέτες και έρευνες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υπογεννητικότητα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης γονιμότητας έχει κατεβεί κατά πολύ από το όριο αναπλήρωσης των 2,1 παιδιών ανά γυναίκα. Σημαντικά αίτια του φαινομένου αποτελούν τα αυξημένα ωράρια εργασίας και η απουσία ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των ...

Read More

Επιθέσεις στην Εκκλησία Ghazanchetsots στην πόλη Σούσι

19 Ιανουαρίου 2021 Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης  P-000279/2021 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE) Θέμα: Επιθέσεις στην Εκκλησία Ghazanchetsots στην πόλη Σούσι Σύμφωνα με δημοσίευμα του ανεξάρτητου οργανισμού Human Rights Watch, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις στην Εκκλησία Ghazanchetsots στην πόλη Σούσι στις 8 Οκτωβρίου 2020, κατά παράβαση των διεθνών κανόνων του πολέμου. Το περιστατικό έχει επιβεβαιωθεί και από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Κατά την πρώτη επίθεση ...

Read More

Κατάληψη πλοίου από τις ιρανικές λιμενικές αρχές

18 Νοεμβρίου 2020 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006265/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Loucas Fourlas (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Costas Mavrides (S&D), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL) Θέμα: Κατάληψη πλοίου από τις ιρανικές λιμενικές αρχές Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ΕΕ και συνεχίζουν να εμπορεύονται με το Ιράν και τα πλοία τους να προσεγγίζουν λιμένες του Ιράν. Η συμμόρφωση αυτή εμπερικλείει μεγάλο ρίσκο, δεδομένου ότι οι εν λόγω πλοιοκτήτες αγνοούν ...

Read More

Το αποτύπωμα άνθρακα της τεχνητής νοημοσύνης

13 Νοεμβρίου 2020 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-006185/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Stelios Kympouropoulos (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Loucas Fourlas (PPE) Θέμα: Το αποτύπωμα άνθρακα της τεχνητής νοημοσύνης Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την παροχή στήριξης στην κοινωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Ταυτόχρονα, όμως, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του πανεπιστημίου Cornell(1), οι βελτιώσεις της ...

Read More

Σοβαρές απειλές εναντίον του τιμηθέντος με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη του ΕΚ Σενέρ Ελτζίλ

5 Νοεμβρίου 2020 Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης  P-006048/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Demetris Papadakis (S&D), Costas Mavrides (S&D), Lefteris Christoforou (PPE), Loucas Fourlas (PPE) Θέμα: Σοβαρές απειλές εναντίον του τιμηθέντος με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη του ΕΚ Σενέρ Ελτζίλ Ο τιμηθείς το 2016 με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη και Γ.Γ. της συντεχνίας Τουρκοκύπριων δασκάλων, Σενέρ Ελτζίλ, δέχεται σοβαρές απειλές από την τουρκική κυβέρνηση και την υποτελή της διοίκηση στην κατεχόμενη ...

Read More

Εδραιωμένες διακρίσεις κατά Αφγανών κοριτσιών με αναπηρίες

30 Οκτωβρίου 2020 Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-005934/2020 προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Άρθρο 138 του Κανονισμού Abir Al-Sahlani (Renew), Chiara Gemma (NI), Ivan Štefanec (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Brando Benifei (S&D), Petri Sarvamaa (PPE), Isabel Carvalhais (S&D), Loucas Fourlas (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE) Θέμα: Εδραιωμένες διακρίσεις κατά Αφγανών κοριτσιών με αναπηρίες Ο προϋπολογισμός για το ...

Read More